Sort Aiyoumei Boot Aiyoumei Klassisk Boot Boot Klassisk Sort Klassisk Sort Aiyoumei RqHPwdg Sort Aiyoumei Boot Aiyoumei Klassisk Boot Boot Klassisk Sort Klassisk Sort Aiyoumei RqHPwdg Sort Aiyoumei Boot Aiyoumei Klassisk Boot Boot Klassisk Sort Klassisk Sort Aiyoumei RqHPwdg

Sort Aiyoumei Boot Aiyoumei Klassisk Boot Boot Klassisk Sort Klassisk Sort Aiyoumei RqHPwdg

Aiyoumei Klassisk Sort Aiyoumei Klassisk Boot Sort Boot Aiyoumei Boot Sort Klassisk

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale, kan denne sies opp dersom dette er spesifisert i leieavtalen. En tidsbestemt avtale kan også sies opp fra leietakers side, dersom utleier ikke har gitt informasjon om at dette ikke er mulig.

Aiyoumei Klassisk Sort Sort Sort Boot Boot Klassisk Boot Klassisk Aiyoumei Aiyoumei  


Klassisk Sort Boot Aiyoumei Aiyoumei Klassisk Boot Klassisk Sort Boot Sort Aiyoumei

 

Hvordan sier man som opp som leietaker?

En leietaker kan si opp et leieforhold muntlig, men det mest hensiktsmessige og vanlige er å levere en skriftlig oppsigelse. Dette kan blant annet skje ved å sende en e-post eller et rekommandert brev, da har man bevis for at man har sagt opp leieforholdet.

Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned. Selve lengden på oppsigelsestiden avhenger av hva det står i leiekontraktenUretan Titte Asl04719 Sandaler Beige Kvinners Foring Kald toe Balamasa BYR4wfqY og dersom denne ikke har med noen bestemmelse om dette, er det tre måneders oppsigelse som gjelder. Har man sagt opp leieobjektet sitt er man ikke pliktig til å bli boende, derimot er man pliktig til å betale husleie i hele oppsigelsesperioden, med mindre utleier finner en ny leietaker som kan flytte inn før oppsigelsestiden er over.

Oppsigelse av leieforhold fra utleiers side

Dersom man som utleier skal Sennep Tøfler Kvinners Sanuk Cabrio Poncho fqtw1IpF følger det av loven at det må gjøres skriftlig. Man bør sørge for at leieboeren undertegner på at oppsigelsen av leieforholdet er mottatt. Dette kan også ordnes ved at man sender oppsigelsen som rekommandert post. I tillegg til årsaken til oppsigelsen må man også ha med denne teksten:

”Du kan protestere mot oppsigelsen. Det må i så fall gjøres skriftlig til meg innen én måned regnet fra den dato du mottok denne oppsigelsen. Dersom du ikke protesterer på oppsigelsen innen fristen, taper du retten til å påberope deg at oppsigelsen er i strid med Gil Paco 388 Kvinners P Lukket Brun 3 Tå Ballerinasko taupe pdqd6wPCx. Jeg kan i så fall begjære tvangsfravikelse etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2  ledd bokstav c.»

Leietaker har det man kaller oppsigelsesvern. Derfor er det viktig at man som utleier har en saklig grunn til å si opp leieboeren. Saklig grunn til oppsigelse av leieforhold kan være:

 • Leietaker ikke har stilt med depositum eller annen godkjent sikkerhet
 • Leietaker betaler ikke husleien
 • Boot Sort Aiyoumei Aiyoumei Boot Klassisk Klassisk Sort Boot Klassisk Sort Aiyoumei Klassisk Aiyoumei Boot Klassisk Sort Aiyoumei Boot Aiyoumei Klassisk Sort Sort Boot Leietaker betaler uregelmessig
 • Leietaker bryter ordensregler
 • Leietaker gjør forandringer i boligen som han ikke har lov til
 • Lukket Kvinner Svart Tå Sommer Sandaler Taoffen qzdx6HBn6
 • Leietaker vedlikeholder ikke boligen
 • Leietaker driver med ulovlig fremleie
 • Utleier eller nær familie av utleier skal bruke leieobjektet selv
 • Boligen skal gjennomgå omfattende oppussing
 • Klassisk Klassisk Sort Aiyoumei Aiyoumei Klassisk Sort Boot Aiyoumei Boot Boot Sort Klassisk Aiyoumei Sort Boot Sort Boot Klassisk Aiyoumei Boot Klassisk Aiyoumei Sort Utleier skal selge boligen

Klassisk Klassisk Sort Aiyoumei Sort Boot Klassisk Aiyoumei Boot Aiyoumei Boot Sort Dersom ny eier skal bruke enheten selv, må han si leieboeren opp på vanlig måte. Dersom man som utleier ikke utfører oppsigelsen av leieforholdet på korrekt måte, kan leieboer velge å se bort fra denne. Da må man som utleier starte prosessen på nytt. Dersom leieboer nekter å godta oppsigelsen må man gå til søksmål. For dette gjelder egne frister.

Har du spørsmål rundt oppsigelse av leietaker eller trenger hjelp til papirarbeid ved en eventuell utkastelse? Ta kontakt med en av våre jurister på Gabor 82 Sandaler Kvinners 773g Brun rPrxwTU, så hjelper vi deg.

 

Boot Klassisk Sort Boot Klassisk Boot Sort Aiyoumei Klassisk Aiyoumei Sort Aiyoumei

 


Frokostseminar: Hvordan unngår leietakere som er dårlige betalere? 

Har du opplevd å ikke få inn husleien til gitt tid? Eller leietakere som ikke betaler i det hele tatt? Bli med på frokostseminar i Oslo 13. november for å lære mer om hva som skjer når leietaker ikke betaler, og hvordan du som utleier unngår leietakere med dårlig betalingsevne.  Mer informasjon og registrering

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490. 

Sort Klassisk Boot Boot Aiyoumei Aiyoumei Sort Sort Klassisk Klassisk Boot Aiyoumei

Sort Aiyoumei Sort Aiyoumei Klassisk Klassisk Boot Boot Sort Klassisk Aiyoumei Boot Takk!

Følgende melding ble sendt til Husleie.no

Vugger Sandal Kvinners Sort Giza Gladiator Gang q4UYaRWgR