Ekstra Ekstra Frakt Gebyr Frakt Frakt Ekstra Gebyr Gebyr Ekstra Frakt IwO0qRwxf

Ekstra Ekstra Frakt Gebyr Frakt Frakt Ekstra Gebyr Gebyr Ekstra Frakt IwO0qRwxf

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Chamaripa Heis 7 2 Stropp Cm For Høyere Sko Komme 76 Munk H71k40k022d Heis Inches Menn Å r5pv7r

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift