Fast sandaler Voguezone009 Tå Hæler Rødvin Mykt Åpen Kvinners Elastisk Materiale Høye Hæl CqwqfRxXB Fast sandaler Voguezone009 Tå Hæler Rødvin Mykt Åpen Kvinners Elastisk Materiale Høye Hæl CqwqfRxXB Fast sandaler Voguezone009 Tå Hæler Rødvin Mykt Åpen Kvinners Elastisk Materiale Høye Hæl CqwqfRxXB

Fast sandaler Voguezone009 Tå Hæler Rødvin Mykt Åpen Kvinners Elastisk Materiale Høye Hæl CqwqfRxXB

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Oransje Gtx Voksnes Tursko Beige og Unisex Semsket beige Aku Bellamont Trekking qSpvwx

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift