Glitter Keds Kvinners Mester Keds Kvinners Jersey XTqP1 Glitter Keds Kvinners Mester Keds Kvinners Jersey XTqP1 Glitter Keds Kvinners Mester Keds Kvinners Jersey XTqP1 Glitter Keds Kvinners Mester Keds Kvinners Jersey XTqP1 Glitter Keds Kvinners Mester Keds Kvinners Jersey XTqP1 Glitter Keds Kvinners Mester Keds Kvinners Jersey XTqP1

Glitter Keds Kvinners Mester Keds Kvinners Jersey XTqP1

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Ballett Svart Leiligheter svart Isla Kvinners Butterfly Vrir qXxwt0zzR

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift