Hellblau Kvinners y Slippers utforming 339 Ital qCwgvx Hellblau Kvinners y Slippers utforming 339 Ital qCwgvx Hellblau Kvinners y Slippers utforming 339 Ital qCwgvx

Hellblau Kvinners y Slippers utforming 339 Ital qCwgvx

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Jenter Ballett 12 Uk Baysa Kvinner For Splitte Størrelser Liten Sko Rosa Eneste Kid Skinn Alle nRIr07IPq

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift