Lincoln London Lær Munk Menns Spenne Såle Sko Svart Brogues aaq5z Lincoln London Lær Munk Menns Spenne Såle Sko Svart Brogues aaq5z Lincoln London Lær Munk Menns Spenne Såle Sko Svart Brogues aaq5z

Lincoln London Lær Munk Menns Spenne Såle Sko Svart Brogues aaq5z

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Kvinners Stropper Mbt Kaweria Med bianco Bianco Sandaler 551Oq

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift