Skatesko 3 Vulc Hvitt Reynolds Svart Gull Emerica G6 Menn Sko rqxtCrf Skatesko 3 Vulc Hvitt Reynolds Svart Gull Emerica G6 Menn Sko rqxtCrf Skatesko 3 Vulc Hvitt Reynolds Svart Gull Emerica G6 Menn Sko rqxtCrf Skatesko 3 Vulc Hvitt Reynolds Svart Gull Emerica G6 Menn Sko rqxtCrf Skatesko 3 Vulc Hvitt Reynolds Svart Gull Emerica G6 Menn Sko rqxtCrf Skatesko 3 Vulc Hvitt Reynolds Svart Gull Emerica G6 Menn Sko rqxtCrf

Skatesko 3 Vulc Hvitt Reynolds Svart Gull Emerica G6 Menn Sko rqxtCrf

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Xiaolong Menn Sommeren Anti Anti Flops Shoes 2018 Beach Skinn 2018 Flip Ny Slip Flip Stil Strand Dragging Sko New Leather Dra Style Fritid Flops Sandals Slip Summer Xiaolong White Hvit Sandaler Men's Leisure ZUqpwpT

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift