Spenne Sandaler Hæler Solid Kvinners Allhqfashion Lukkede Pekte Høye Frostet Sort qx4X4Ew8I Spenne Sandaler Hæler Solid Kvinners Allhqfashion Lukkede Pekte Høye Frostet Sort qx4X4Ew8I Spenne Sandaler Hæler Solid Kvinners Allhqfashion Lukkede Pekte Høye Frostet Sort qx4X4Ew8I

Spenne Sandaler Hæler Solid Kvinners Allhqfashion Lukkede Pekte Høye Frostet Sort qx4X4Ew8I

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Menns flop Sommer Klassiske Kingko® Flip Aqua Stripe Strand Utendørs Kule Lett Tøfler Svart Turgåing RYdwFwq

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift