Trenere Røde New Voksne Unisex Balance U220 xqO6gTwA Trenere Røde New Voksne Unisex Balance U220 xqO6gTwA Trenere Røde New Voksne Unisex Balance U220 xqO6gTwA Trenere Røde New Voksne Unisex Balance U220 xqO6gTwA Trenere Røde New Voksne Unisex Balance U220 xqO6gTwA Trenere Røde New Voksne Unisex Balance U220 xqO6gTwA

Trenere Røde New Voksne Unisex Balance U220 xqO6gTwA

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
La Cleo Sort Mote Skinn Boot Canadienne Semsket Kvinners EE4qr

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift