Xoxo Kvinners Sandal Baxter Kjole Tan RBnnzqXw0 Xoxo Kvinners Sandal Baxter Kjole Tan RBnnzqXw0 Xoxo Kvinners Sandal Baxter Kjole Tan RBnnzqXw0 Xoxo Kvinners Sandal Baxter Kjole Tan RBnnzqXw0 Xoxo Kvinners Sandal Baxter Kjole Tan RBnnzqXw0 Xoxo Kvinners Sandal Baxter Kjole Tan RBnnzqXw0

Xoxo Kvinners Sandal Baxter Kjole Tan RBnnzqXw0

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Sort Kvinners Ballerinas Stengt Women's Black Pensa Closed At Pensa Ballerinas schwarz Think schwarz Synes 00 00 1qOBSS

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift