Leiligheter Bari Kvinners Svart Ara Ballett WwBqt8xcwY Leiligheter Bari Kvinners Svart Ara Ballett WwBqt8xcwY Leiligheter Bari Kvinners Svart Ara Ballett WwBqt8xcwY Leiligheter Bari Kvinners Svart Ara Ballett WwBqt8xcwY

Leiligheter Bari Kvinners Svart Ara Ballett WwBqt8xcwY

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
5 Grønn Hæl Kvinners Taoffen Sko Blokk Sandaler wan0fWWqp

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift