Tåhette Mellomsåle Trenere Og Blå Amblers Sikkerhet Grå Fs34c Sort Sko wqCxIx4fBR

Tåhette Mellomsåle Trenere Og Blå Amblers Sikkerhet Grå Fs34c Sort Sko wqCxIx4fBR

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Odomolor Pu Kattunge Pumper up Rød Solid sko Kvinners toe Blonder Hæler Runde 35 rwgqprXx

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift