Mihara Leiligheter Beige Kvinners Chie Ballett zx1Rwdqdp Mihara Leiligheter Beige Kvinners Chie Ballett zx1Rwdqdp

Mihara Leiligheter Beige Kvinners Chie Ballett zx1Rwdqdp

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Hæl Sommer Kvinners Sko Strand En Klassisk Chunky Spenne Sandaler Casual Nedleggelse Peep Stil toe Kingko® 5zqUd5

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift