Pluss Kvinners Tåhette oppbud 2 nero S1p Mens Arbeid Sko Støvel Delta Jet Nero Stål qHZYqw

Pluss Kvinners Tåhette oppbud 2 nero S1p Mens Arbeid Sko Støvel Delta Jet Nero Stål qHZYqw

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Cargo Kvinners Khaki Svart 419 Lav Hvit top Thea Nike Air Max Sneakers Blå navy BHaZw0q

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift