Beskytter Størrelse 6 600 40 590250 5 Albatros Grønn Vernestøvel w4WZqX4I Beskytter Størrelse 6 600 40 590250 5 Albatros Grønn Vernestøvel w4WZqX4I

Beskytter Størrelse 6 600 40 590250 5 Albatros Grønn Vernestøvel w4WZqX4I

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Skinnsandaler Tods Kvinners Kvinners Brune Xxw79a0x970g0cs002 Xxw79a0x970g0cs002 Brune Skinnsandaler Tods Tods Kvinners F1xaPWvf

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift